حامد شفیعا تحصیلات حقوقی خود را مقطع لیسانس قضائی و فوق لیسانس حقوق بین الملل با تمرکز بر تفسیر معاهدات بین المللی در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس برای گذراندن دوره دکترا در حقوق بین المللی در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی در دیوان دادگستری بین المللی به دانشگاه بریتیش کلمبیا رفت و در آنجا با رتبه ممتاز به PhD Candidacy نائل گردید. وی به شماره 8473391 ابتدائاً به عنوان Student Member به عضویت کانون وکلای کانادا درآمد و سپس به عنوان عضو معمولی غیرعامل Non-Practicing Regular Member of the Canadian Bar Association رسید. سپس با گذراندن دوره مقررات مهاجرت کانادا، با شماره R418823 به عضویت کانون مشاوران مهاجرت کانادا درآمد. شایان ذکر است که قطع نظر از سوابق تحصیلات حقوقی، فعالیت وی در زمینه مهاجرت منحصراً تحت نظارت شورای نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا یعنی ICCRC است.

Hamed Shafia fulfilled his studies in L.L.B (M.A in Law) and L.LM. (Master’s Degree) in International Law at the University of Tehran. Then, he continued his studies at the Doctoral Program at the University of British Columbia in the area of International Dispute Resolution in the International Court of Justice where he managed to pass the PhD Candidacy with Distinction. He became a Student Member of the Canadian Bar Association, with Membership No. 8473391, and was upgraded to Non-Practicing Member of the Canadian Bar Association. He received his training passing the Canadian immigration regulations courses at the CSIC, and became a Full Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Body (ICCRC). It is of utmost important that his practice in the Canadian immigration field is solely under the auspices of the ICCRC.