Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۳

بازشدن روش اسپانسرشیپ والدین از اول ژانویه ۲۰۱۵

بازشدن روش اسپانسرشیپ والدین از اول ژانویه ۲۰۱۵

سهمیه امسال اسپانسرشیپ والدین در ماه دوم سال جاری پر شد و بسیاری از متقاضیان مجبور شدند تا باز شدن سهمیه بعدی پرونده خود را نگه دارند. طبق اعلام اداره مهاجرت، سهمیه جدید برای سال 2015، در اول ژانویه آینده مجدداً اعلام خواهد شد. با در نظر...
Read more