استان کبک

مساحت: ۱۵۴۲۰۵۶ کیلومترمربع

جمعیت: ۷۹۳۰۰۰۰ نفر

صنایع اصلی: کشاورزی، صنایع تولیدی، انرژی، صنایع معدنی، جنگلداری و صنعت حمل و نقل

استان کبک از نظر مساحت، بزرگترین استان کانادا است و از نظر جمعیت مقام دوم را پس از انتاریو به خود اختصاص داده است. اکثریت جمعیت این استان را فرانسه زبانها تشکیل می دهد و از این جهت دارای تاریخ، زبان و فرهنگ متمایز و متفاوت نسبت به بقیه کانادا است.

برای اطلاع از روشهای مهاجرت از طریق این استان به صفحات دیگر همین وبسایت در بخش های نیروی کار متخصص، سرمایه گذاری و سایر صفخات مربوطه مراجعه فرمائید.


پرکردن فرم ارزشیابی