مهاجرت استانی

اغلب استانها و نواحی کانادا بر اساس قراردادهای خود با دولت این کشور، می توانند مهاجرینی را که مورد نیاز آنها است و قصد اقامت در آن استان یا ناحیه را دارند خود انتخاب نمایند.

درخواست مهاجرت از این روشها در دو مرحله صورت می پذیرد:

1) ابتدائاً، در خواست مهاجرت به همراه فرمها و مدارک لازم به استان با ناحیه مورد نظر ارائه می شود. این در خواست بر اساس نیاز هر استان یا ناحیه و نیز احراز قصد اقامت توسط متقاضی در آن بخش از کانادا مورد بررسی قرار می گیرد. مقررات و موازین انتخاب مهاجر در استانها یا نواحی گوناگون، متفاوت است و باید به آنها توجه دقیق و کامل نمود.

2) پس از انتخاب شدن توسط استان یا ناحیه مورد نظر، لازم است درخواست جداگانه ای به همراه فرمها و مدارک جداگانه و متفاوت به اداره مهاجرت فدرال کانادا ارسال شود. در صورت احراز کلیه شرایط فدرال و موفقیت در این مرحله، اداره مهاجرت اقدام به صدور ویزای مهاجرت و اقامت دائم برای متقاضی خواهد نمود.

روشهای گوناگون مهاجرت به استانها و نواحی کانادا به صورت جداگانه در زیر آمده است. برای اطلاع از روشهای مورد پذیرش هر استان، روی آیکون مربوطه در زیر کلیک فرمائید.


پرکردن فرم ارزشیابی