کارآفرینی

این روش در حال حاضر از لیست روشهای موجود برای مهاجرت به کانادا حذف شده است و تا اطلاع ثانوی پرونده ای از متقاضیان دریافت نمی شود. احتمال این وجود دارد که در اواسط سال 2015 تکلیف این روش و تغییرات احتمالی مربوطه روشن شود.