نیروی کار متخصص

کانادا سالانه تعدادی از متقاضیانی که دارای مهارتهای شغلی و سوابق تحصیلی کافی هستند را به عنوان مهاجر می پذیرد. این روش هم مورد استفاده دولت فدرال است و هم استانهای مختلف مستقیماً این گونه مهاجران را می پذیرند.

در این بخش با شرایط عمومی مورد نظر برای مهاجرت از طریق نیروی متخصص فدرال و کبک آشنا می شوید. اطلاعات مربوط به این روش در سایر استانها، در صفحات مربوط به هر استان درج شده است و می توانید با مراجعه به صفحه استان مورد نظر خود در همین وبسایت، اطلاعات لازم را بدست آورید.


نیروی کار متخصص فدرال
نیروی کار متخصص کبک