سرمایه گذاری کبک

با توجه به اینکه روشهای سرمایه گذاری فدرال و کبک تا اطلاع ثانوی متوقف شده اند، کلیه مقررات قبلی در این زمینه عملاً بلا استفاده خواهد بود. احتمال میرود که در سال 2015 تغییراتی در این حوزه اتفاق بیفتد. اخبار مربوطه به محض وصول در این وبسایت منعکس خواهد شد. ضمناً می توانید با مراجعه به صفحه تماس با ما، با وارد کردن نام و ایمیل خود، از طریق ایمیل از آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرت مطلع شوید.


پرکردن فرم ارزشیابی