سرمایه گذاری فدرال

با توجه به اینکه روشهای سرمایه گذاری فدرال تا اطلاع ثانوی متوقف شده است، کلیه مقررات قبلی در این زمینه عملاً بلا استفاده خواهد بود. احتمال میرود که در سال ۲۰۱۵ تغییراتی در این حوزه اتفاق بیفتد. اخبار مربوطه به محض وصول در این وبسایت منعکس خواهد شد. ضمناً می توانید با مراجعه به صفحه تماس با ما، با وارد کردن نام و ایمیل خود، از طریق ایمیل از آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرت مطلع شوید.


پرکردن فرم ارزشیابی