روشهای مهاجرت

برای مهاجرت به کانادا و اقامت دائم در این کشور، روشهای مختلفی وجود دارد. برخی از مهمترین این روشها عبارتند از:

– نیروی کار متخصص و ماهر

– نیروی کار نیمه ماهر

– سرمایه گذاری فدرال و استانی

– انواع مهاجرت های استانی

– کار آفرینی

– خود اشتغالی

– سرمایه گذاری برای مبتکران، مخترعان و دارندگان طرحهای سودآور

– روش ویژه دارندگان سابقه تحصیل یا کار در کانادا

– اسپانسرشیپ خانواده (همسر، والدین و فرزندان)

– پناهندگی

برای استفاده از هر یک از این روشها، متقاضی باید مجموعه ای از شرایط و ویژگیها را داشته باشد تا بتواند از طریق مورد نظر خود اقدام نماید. به عنوان مثال در روش نیروی کار متخصص و ماهر، بیشتر تاکید بر روی ویژگیها و توانائی هائی مانند تحصیلات، سابقه کار، سطح زبان و امثل آینها است در حالیکه در روشهای سرمایه گذاری و برخی روشهای استانی، بیشتر بر روی توانائی های مالی و مدیریتی فر متقاضی تاکید میشود. تشخیص اینکه کدام روش مناسب است بستگی به مجموعه شرایط متقاضی و اعضای خانواده وی دارد. این تشخیص گاهی بسیار آسان و گاه بسیار دشوار است. در این خصوص، وبسایت ما اطلاعاتی کلی را در اختیارتان قرار خواهد داد، اما لازم است تصمیم گیری نهائی با مشورت با اهل فن و بر اساس اطلاعات دقیق و کامل از قوانین و مقررات و سایر مسائل صورت گیرد.

نکته دیگر اینکه در برخی روشها مانند روشهای استانی، شناخت استان مقصد و انطباق آن با شرایط خانواده متقاضی از فاکتورهای مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد بویژه اینکه متقاضی در برخی موارد موظف خواهد بود بطور معمول حداقل یک تا دو سال را در استان مقصد زندگی کند و طرح تجاری خود را در آنجا به اجراء درآورد. ضمن اینکه در بسیاری موارد، فعالیتهای تجاری اگر بطور اصولی و صحیح انجام شود موجب پایبندی متقاضی به استان محل اقامت وی خواهد شد. بنابراین در انتخاب استان مقصد نیز باید دقت نمود.

برای آشنائی با شرایط کلی روشهای مهاجرت و نیز کسب اطلاعات اولیه در مورد استانها و نواحی کانادا، می توانید بر قسمت مربوطه در منوی بالای صفحات همین وبسایت، کلیک نمائید.


پرکردن فرم ارزشیابی