تغییرات اساسی در اغلب روشهای مهاجرت به کانادا

تغییرات اساسی در اغلب روشهای مهاجرت به کانادا

علیرغم تغییرات متعدد در قوانین و مقررات مهاجرت کانادا در دو سال اخیر، دولت فدرال در صدد است تا بسیاری از روشهای مهاجرت از جمله، سرمایه گذاری، نیروی کار متخصص فدرال، دارندگان سابقه کار یا تحصیل در کانادا و برخی دیگر از روشها را از اول ژانویه 2015 مورد بازبینی و تغییرات اساسی قرار دهد. بر اساس آنچه که تا کنون از سوی دولت کانادا اعلام شده است، شرایط مهاجرت بویژه برای متخصصان سخت تر خواهد شد. به عنوان مثال این دسته از متقاضیان موظف خواهند بود از قبل تائیدیه ای از یک کارفرمای کانادائی مبنی بر استخدام متقاضی پس از مهاجرت را اخذ نمایند که به نظر بسیاری از صاحبنظران عملاً این روش را به مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

No Comments Yet.