بازشدن روش اسپانسرشیپ والدین از اول ژانویه ۲۰۱۵

بازشدن روش اسپانسرشیپ والدین از اول ژانویه ۲۰۱۵

سهمیه امسال اسپانسرشیپ والدین در ماه دوم سال جاری پر شد و بسیاری از متقاضیان مجبور شدند تا باز شدن سهمیه بعدی پرونده خود را نگه دارند. طبق اعلام اداره مهاجرت، سهمیه جدید برای سال 2015، در اول ژانویه آینده مجدداً اعلام خواهد شد. با در نظر گرفتن اینکه انتظار میرود سهمیه مذکور پاسخگوی تمام متقاضیان نباشد، توصیه می شود متقاضیان نسبت به آماده سازی مدارک خود در فرصت باقیمانده تا پایان سال اقدام نمایند تا به محض باز شدن سهمیه جدید، بتوانند پرونده خود را قبل از بسته شدن این روش ارسال نمایند.

No Comments Yet.