درباره ما

سازمان مهاجرتی پرستو با بهره گیری از وکلا و مشاوران مهاجرتی قابل اعتماد، مجرب و دارای دانش کافی و بروز، شمارا در مسیر مهاجرت به کانادا بطور مستمر و دقیق یاری می رساند. خدمات سازمان ما متضمن آسودگی خیال و اجتناب از خطاهای گوناگون در انجام پرونده مهاجرت شما خواهد بود.

در سازمان مهاجرتی پرستو، بدلیل محدودیت در پذیرش پرونده ها، هر پرونده با توجه و دقت ویژه پیگیری می شود تا از بروز هر گونه اشتباه یا تاخیر در انجام کار در مراحل مختلف جلوگیری به عمل آید. ضمناً این سازمان، بواسطه عضویت همکاران اصلی آن در نهادهای نظارتی ذیربط مانند شورای نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا، از پوشش بیمه ای برخوردار است بطوریکه در صورت وقوع اشتباه و خطا در ارائه خدمات این دفتر که امری بسیار غیر محتمل است و تا کنون مطلقاً سابقه نداشته، پوشش بیمه ای مذکور منحصراً عودت هزینه دستمزد مشاورین و وکلاء این سازمان را تضمین می نماید.


پرکردن فرم ارزشیابی