خدمات پس از مهاجرت

مهم ترین خدمات این دفتر پس از مهاجرت شما به کانادا شامل موارد زیر است:

1) ارائه رایگان اطلاعات اولیه در مورد شرایط زندگی در کانادا به موکلین این دفتر: در بدو ورود ضروری است مهاجران تازه وارد اقداماتی را برای اسکان، پوشش بیمه موقت، افتتاح حساب، اخذ شماره تامین اجتماعی، مراجعه به مراجع ذیصلاح برای کاریابی، آموزش زبان و امثال آن به عمل آورند. این دفتر با در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در این موارد، انجام امور فوق را تسهیل خواهد نمود.

2) تمدید کارت اقامت دائم: کارت های اقامت صادره معمولاً برای پنج سال معتبر هستند و لازم است قبل از انقضای اعتبار آنها، نسبت به تمدید این کارتها اقدام به عمل آید. در صورت داشتن شرایط لازم برای تمدید اعتبار، از جمله دارا بودن حداقل مدت حضور در کانادا یا معافیت های مربوطه در این زمینه، این دفتر این کار را برای شما مستقیماً انجام خواهد داد.

3) قبول پرونده شهروندی (سیتیزن شیپی): کسانی که شرایط شهروند شدن از جمله حداقل مدت اقامت در کانادا، را داشته باشند، می توانند از خدمات این دفتر برای اخذ شهروندی بهره مند شوند.

4) اخذ سوپرویزا (ویزای ده ساله) برای والدین شما: کسانی که دارای اقامت دائم یا شهروندی کانادا هستند می توانند با داشتن شرایطی، برای والدین خود درخواست سوپر ویزا یا ویزای ده ساله نمایند. این دفتر پرونده شما در این زمینه را با دقت انجام خواهد داد.


پرکردن فرم ارزشیابی