استان انتاریو

مساحت: 1076395 کیلومترمربع

جمعیت: 12860000 نفر

صنایع اصلی: انواع صنایع تولیدی، کشاورزی، جنگلداری، صنایع معدنی و خدمات

حدود یک سوم جمعیت کانادا در استان انتاریو زندگی می کنند. انتاریو دومین استان بزرگ کانادا از نظر مساحت است. در بخش شمالی این استان، عمده فعالیت های اقتصادی حول محور منابع طبیعی بویژه جنگلداری و معادن می چرخد. بخش جنوبی انتاریو، وسیعاً صنعتی است و محصولات تولیدی آن در بازارهای کانادا و آمریکا به فروش می رسد. استان انتاریو به تنهائی حدود یک چهارم درآمد کشور در حوزه کشاورزی را به خود اختصاص می دهد. ضمناً صنایع خدماتی در این استان بسرعت در حال رشد و گسترش است.

قوانین و مقررات مهاجرتی این استان در دست بررسی و اعمال تغییرات قابل توجه است و بزودی این تغییرات قرار است اعلام شود.


پرکردن فرم ارزشیابی